↑ Terug naar Praktische informatie

Rapport

 

 

Het rapport is een communicatiemiddel tussen ouders, kinderen en school. Het geeft een beeld van de evolutie van het kind op vlak van kennis, vaardigheden, werkgewoonten en gedragingen.

We kiezen ervoor, in het kader van het welbevinden, om het schooljaar in te delen in 3 rapportperiodes. Zo worden de toetsen gespreid en kunnen de leerlingen meer tot rust komen.

periode 1: van september tot tweede helft november. Het rapport gaat mee in de tweede helft van november.

periode 2: van eind november tot begin/half maart. Het rapport gaat begin/half maart mee.

periode 3: van begin maart tot einde schooljaar. Het gaat rapport gaat mee in de laatste week van het schooljaar.

 

De kennis wordt getoetst d.m.v. schriftelijke en/of mondelinge overhoringen, waarbij de schriftelijke ter ondertekening meegegeven worden. Dit gebeurt steeds op vrijdag. Aan de hand van deze resultaten kan u per periode terugvinden op welk niveau uw kind zich bevindt.

Klasbeelden, klasgemiddelden en /of medianen worden niet langer gehanteerd.

Vaardigheden, werkgewoonten en gedragingen:

De beoordeling van vaardigheden, werkgewoonten en gedragingen ontstaat door observatie. Deze beoordeling wordt weergegeven door middel van omschrijving, een quotering, een smiley of een letter.

Het eerste leerjaar werkt met een doelstellingenrapport. Vanaf het 2e leerjaar werkt onze school met een puntenrapport.

Van de ouders wordt verwacht dat ze het rapport telkens handtekenen. Het dient getekend te worden en meegegeven naar de school op een afgesproken moment (handtekening of paraaf).

Naast het rapport is er ook steeds de mogelijkheid tot een gesprek met de groepsleraar of vakleerkracht. Er zijn zowel voor kleuter als voor lager twee verplichte oudercontacten. Een derde oudercontact is facultatief. De school geeft dit duidelijk aan in hun brief betreffende de oudercontacten.