↑ Terug naar Praktische informatie

Openkijkdag

FRUIT OP SCHOOL

Iedereen krijgt GRATIS VERS FRUIT op woensdag! We promoten gezonde voeding. Op maandag kan jouw kind VERSE SOEP krijgen in de winterperiode. Een gezonde school met gezonde kinderen! Kortom: Je kind plukt hier de ‘vruchten’ van.

DIGITALE SCHOOL

Stilstaan is achteruitgaan. SBS Kermt maakt veel werk van ICT: 20 laptops, 10 iPads, een volledig uitgeruste computerklas én digitale borden (Smartboards) in elk klaslokaal! We leren je kind op een veilige en zinvolle manier omgaan met deze moderne media.

AFVALARM

We beperken het afval en promoten herbruikbare materialen (drinkbidons, hersluitbare (koeken)doosjes, …). Op onze speelplaats vind je enkel nog groene GFT-bakken!

KWALITEITSONDERWIJS

Door bijscholingen en door veel energie in ons lesgeven te steken, krikken we de kwaliteit van ons onderwijs op naar een meer dan degelijk niveau. Elke dag opnieuw! Jouw kind plukt er dagelijks de vruchten van. We zijn dan ook trots dat we elk jaar weer bij de OVSG-toetsen van het 6e leerjaar boven het Vlaams gemiddelde zitten.

ZORGZAAM

Een school is veel meer dan een plaats waar kennis wordt overgedragen. Hier wordt HARD met ons HART gewerkt. We proberen ervoor te ZORGEN dat iedereen zich goed voelt. Onze zorgjuffrouw is daar al ’n erg mooi voorbeeld van. Ons schoolteam ZORGT voor uw kind(eren)!

GELIJKE KANSEN

In onze school is niemand gelijk! We zijn allemaal verschillend. Maar we zijn wel allemaal GELIJKWAARDIG. We doen er alles aan om elk kind GELIJKE KANSEN te bieden. We hebben ook een leerlingenraad. Daarin zetelen ‘democratisch’ verkozen leerlingen van de hoogste leerjaren.

SAMEN SCHOOL MAKEN

‘School maken’ doen we niet alleen. We werken ook graag samen met onze (groot)ouders! Onze VOORLEESNAMIDDAG is daar een mooi voorbeeld van! Maar we mogen zeker ook onze enthousiaste OUDERRAAD niet vergeten! We werken ook samen met heel wat andere verenigingen.

LEREN (LEREN)

In een school wordt natuurlijk ook heel veel geleerd. In onze school is dat niet anders. En we proberen dat zo aangenaam mogelijk te doen. Onze methodes zijn zorgvuldig uitgekozen. Uw kind leert hier ook – stapje voor stapje – ‘leren leren’ zodat hij/zij na het zesde leerjaar een erg goeie basis heeft om te starten én te slagen in het secundair onderwijs.

GROENE SCHOOL(OMGEVING)

Je zou ’t op ’t eerste gezicht niet zeggen, maar onze school ligt in een erg groene omgeving: Het “groene’ jeugdcentrum is vlakbij. Daar maken we tijdens de speeltijden dan ook graag gebruik van om er gaan te ravotten. Ook het SPEELBOS en de HERKENRODEBOSSEN liggen in onze ‘achtertuin’. Ook jouw kind kan hier ten volle van genieten. Studies wezen uit dat de luchtkwaliteit in onze klaslokalen en de schoolomgeving uitstekend zijn! Dankzij de luchtzuiverende planten.

VERKEER & VEILIGHEID

Jullie kind zal vanaf de kleuterklas werken rond verkeersveiligheid. We proberen dat zo PRAKTISCH mogelijk te doen. We stimuleren het dragen van de FIETSHELM en een HESJE in de “donkere maanden”. Ook “Meester-Op-De-Fiets”, het voetgangersexamen, het grote verkeersexamen, het praktisch fietsexamen en de jaarlijkse fietstochten – ja ja, hier wordt vaak doorgetrapt – zijn daar mooie voorbeelden van. Safety first!

LEESPLEZIER

Wij stimuleren het (voor)lezen enorm! Mede door de ‘moderne media’ wordt er steeds minder gelezen. Dat is logisch maar vooral jammer. Als school spelen we hierop in. Daarom blijven we erop hameren om hier ruim voldoende tijd in te investeren. We hebben een leesklas, vrije leesmiddag, onze voorleesnamiddag, vakantielezen… We zien lezen als een BELONING, niet als een inspanning.

TYPELESSEN

Typen is een vaardigheid die niet meer weg te denken is uit onze maatschappij. Het is een must! In het vierde leerjaar leert je kind tijdens de lessen (gratis) blind typen. Nadien kan er dan thuis (online) geoefend worden.

WARME SCHOOL

Elk jaar doen we mee aan DE WARMSTE WEEK. De kinderen bakken bv. koekjes of koken verse, gezonde soep voor het GOEDE DOEL.

GELUK: DE ‘PIJLER’ DIE GEPEILD WORDT

Dit wordt vaak vergeten als “pijler”. Wij vinden het superbelangrijk! Elk kind heeft recht op GELUK en op GELUKKIG ZIJN. Meermaals per jaar wordt er gepolst/onderzocht/”gepeild” of je kind zich goed in haar/zijn vel voelt. En hoe kan je kinderen gelukkig maken? Door af en toe te FEESTEN: grootouderfeest, sinterklaasfeest, schoolfeest, carnavalsfeest, enz. Hier investeren we heel wat tijd in. Maar het loont de moeite!

TECHNIEK(KLASSEN) & STEM

Techniek vinden we uiterst belangrijk. We investeren daarom in een techniekkar (met werktuigen en materialen), techniekklassen en technieklessen. Robots programmeren is daar een mooi voorbeeld van. Ook STEM (Science, Technology, Engineering en Math) komt in onze school aan bod. Dit mag zeker niet vergeten worden!

SPORT(KLASSEN)

“Een gezonde geest in een gezond lichaam!” Dat is ons vertrekpunt. Fier dat we zijn op onze FONKELNIEUWE SPORTHAL! Ook de Finse piste, het speelbos en het grasveld achter onze school (JC) worden vaak gebruikt. Zwemmen, turnen, schaatsen, veilige fietstochten, praktische verkeerslessen, sportklassen,  sportdagen, naschoolse activiteiten … en af en toe zelfs langlaufen! We doen het allemaal.

NATUUR(KLASSEN) NATUURLIJK!

Ook (de) natuur is ‘natuurlijk’ ons stokpaardje. Onze leerlingen van het vijfde leerjaar gaan ook elk jaar een weekje op natuurklassen in Kiewit! Natuurlijk leerrijk! Door luchtzuiverende planten in onze klassen te zetten, brengen we de natuur in de klassen! Ook voederhuisjes, nestkastjes en bijenhotels hebben een plaatsje op onze speelplaatsen.

ZOOKLASSEN: Oooh zo(o?) belangrijk

De kinderen van SBS Kermt houden ook van dieren! Daarom gaan de leerlingen in het voorlaatste jaar van de basisschool 2 dagen leren en werken in de zoo van Antwerpen. Een – oh zo(o?) – toffe, unieke en leerrijke ervaring!

MUZIKALE SCHOOL

Muziek op de speelplaats? Ja, zeker! Meermaals per week kunnen de kinderen luisteren naar of dansen op de tonen van leuke muziekjes. Via de website Team Talento kunnen onze leerlingen ook leren zingen én muziek maken! Zelfs als ze geen notenleer gestudeerd hebben. Onze oudste leerlingen trekken ook jaarlijks een weekje naar Pelt voor de MUSICAKLASSEN. Dat zijn 5 dagen samen zingen, dansen, ravotten, spelen, zwemmen, knutselen … én SAMEN LOL maken!

CREATIEVE SCHOOL

Picasso zei ooit: “Ieder kind is een artiest. De moeilijkheid is er één te blijven als je groot wordt.” We hebben een eigen CREALOKAAL op school. We leggen dus zeker ook de klemtoon op de creativiteit van je zoon of dochter. Elk kind heeft immers het recht om zijn of haar creativiteit te (leren) ontdekken.


SBS KERMT IN DE MEDIA

SCHOOLJAAR 2019-2020

23-01-2020 – Buddy Bank

27-12-2019 – L5 – Bingelwedstrijd

11-11-2019 – Wapenstilstand

08-10-2019 – Schepen El Ouakili in de klas

03-09-2019 – Eerste schooldag

SCHOOLJAAR 2018-2019

28-06-2019 – Pensioen juf Marleen

27-04-2019 – Politici in de klas – De Kermteneer

27-04-2019 – Politici in de klas – weekkrant

27-04-2019 – Politici in de klas – HBVL

27-04-2019 – Politici in de klas – Het Laatste Nieuws

22-03-2019 – Carnaval

21-12-2018 – Ketnet in school

22-11-2018 – Nieuw speeltoestel