↑ Terug naar Praktische informatie

Kosten/toelage

Facturatiesysteem

 

De schoolonkosten worden verrekend via een facturatiesysteem waarover U hier meer uitleg vindt. Dat betekent dat betalingen niet met “cash geld” gebeuren tenzij uitdrukkelijk anders vermeld (bv. activiteiten van het oudercomité, …).

 

Er wordt in de loop van september voor elk kind een voorschot gevraagd te storten via overschrijving op de schoolrekening: BE65 0682 1452 246 op naam van Stedelijke Basisschool, Diestersteenweg 165,  3510 Kermt. Bij “mededeling” zet je “voorschot”, de naam van het kind en de klas.

– € 15,00 voor een kleuter

– € 30,00 voor een leerling uit het lager onderwijs

Een eventueel tegoed van het vorige schooljaar wordt bij het volgende voorschot in mindering gebracht.

 

De klasleerkracht noteert op een lijst of uw kind deelgenomen heeft aan een bepaalde activiteit, een drankenkaart heeft gehad, een abonnement heeft genomen, …

Extra activiteiten en abonnementen worden via een afzonderlijk schrijven meegedeeld met prijsvermelding.

Er wordt geen “losse” drank meer verkocht. Dat kan enkel met een drankenkaart die gedurende de ganse basisschool geldig blijft (lager).

Elke twee maanden krijgt U een gedetailleerde afrekening per kind. Dit zijn de afrekeningsperiodes:

– einde oktober                                 – einde april

– einde december                             – 15 juni

– einde februari

In het facturatiesysteem zal u 2 soorten onkosten terugvinden:

 • verplichte kosten: maken deel uit van de scherpe maximumfactuur
 • niet-verplichte kosten: maken geen deel uit van de scherpe maximumfactuur

 

 

Bijdrageregeling

 

Maximumfactuur

Volgens de wetgeving zijn er 2 soorten facturen:

 • de scherpe maximumfactuur : Het totaal van de bijdragen kan per schooljaar per kleuter maximaal 40 euro bedragen. Voor leerplichtige kleuters en voor elke leerling lager onderwijs is dit maximaal 85 euro per leerjaar en bevat alle verplichte kosten zoals uitstappen, zwemmen, culturele activiteiten, schoolreis,…

 

 • de minder scherpe maximumfactuur : Hieronder vallen enkele meerdaagse activiteiten zoals de Musicaklassen. Dit bedrag zal verrekend worden via voorschotten in het 5de en 6de Voor de zooklassen in het 5de leerjaar wordt het schooljaar voordien een voorschot gevraagd in april en in juni van het 4de leerjaar. In het lager onderwijs mag de totale kostprijs over de ganse duur van het lager niet meer dan 435 euro bedragen.

 

Voorbeelden van kosten die vallen binnen de maximumfactuur

 • zwemmen
 • uitstap met de klas
 • theatervoorstelling
 • film
 • culturele activiteiten tijdens de schooluren
 • kookactiviteit in de klas
 • deelname aan SVS-activiteiten tijdens de schooluren
 • schoolreis
 • extra-murosactviteiten (minder scherpe factuur) sportklassen, zooklassen, zeeklassen

 

 Kosten die niet onder de maximumfactuur vallen 

 • drankjes
 • abonnementen op tijdschriften
 • SVS-activiteiten die buiten de schooluren georganiseerd worden
 • foto’s van de schoolfotograaf
 • bijdrage middagtoezicht

 

Bedragen

Middagtoezicht:

Indien de kinderen op school blijven eten, betalen zij €0,25 per dag als bijdrage voor het middagtoezicht. Dit bedrag is fiscaal aftrekbaar en u zal hiervoor een attest ontvangen rond mei.

Drank (lager):

drankenkaart met 10 beurten aan € 5

Schoolzwemmen:

€ 2.50 per zwembeurt (busvervoer, inkom zwembad, zwemmonitor).

Kinderen met een zwempas betalen € 2,00. De leerlingen van het zesde leerjaar gaan volledig gratis zwemmen volgens de richtlijnen van het decreet Basisonderwijs en na gunstig advies van de Participatieraad van 18.09.2000.

Schaatsen:

€ 3,00

Turnkledij:

De school stelt iedere leerling in de mogelijkheid om een degelijk turnpak met het embleem van de school aan te schaffen tegen democratische prijzen (echter zonder aankoopverplichting). De bestelling gebeurt in de klas.

T-shirt met opdruk             : € 11,00

broekje                              : € 10,00

Voor leerlingen van het eerste leerjaar en later ingestapte nieuwe leerlingen komt de ouderraad voor 15 euro tussen in de onkosten.

Schoolreis:

afhankelijk van de inkomprijs

Cultuur:

afhankelijk van de inkomprijs

 

 

Indien U nog vragen hebt in verband met de facturen en/of betalingen kan U contact opnemen met de administratie van de school (telefonisch op 011/25 11 60 of via e-mail – kevin.vangorp@hasselt.be).