↑ Terug naar Ouderraad

Financieel

Een deel van onze activiteiten brengt geld op. Dit trachten we goed te besteden. Elk jaar wordt een begroting opgesteld op basis van de inkomsten van het vorig jaar. We willen vooral de schoolrekening voor de ouders wat lichter maken door een deel van de kosten van de schoolreis te vergoeden, tussen te komen in de aankoop van turnkledij, cultuurvoorstellingen, fruit op school,…

Vorig schooljaar investeerden we onder andere in laankleding van de speelplaats.

Dit jaar bekijken we, in samenspraak met de leerlingeraad, waar we financieel kunnen ondersteunen.