↑ Terug naar Uitstappen

Sportklassen

 

Doelgroep  

4e leerjaar

 

Duur  

5 dagen (tijdens de schooluren)

 

Periode  

2e trimester

 

Inhoud Kennismaken met allerlei sporten zoals:

  • rugby
  • bokstechnieken
  • circustechnieken
  • hockey
  • schermen
Doelen
  • De leerlingen hebben kennis van de mogelijkheden die buitenschoolse sporten bieden.
  • De leerlingen worden zich bewust van het juiste gebruik van materiaal.
  • De leerlingen passen spelregels eerlijk toe.
  • De leerlingen tonen ook respect voor anderen die niet zo bekwaam zijn in een bepaald onderdeel.
  • De leerlingen beleven plezier in het kennismaken met verschillende sporten.