↑ Terug naar Leerlingen

Uitstappen

Musicaklassen

  Doelgroep   6e leerjaar   Duur   5 dagen (met overnachting)   Periode   maart/april   Inhoud muzische activiteiten gebaseerd op een jaarlijks aangepast thema toonmoment geluidenbos creatieve expressie bosspel zwemmen gevarieerde avondanimatie … Algemene doelen De leerlingen kunnen muziek beluisteren en ervaren, muzikale impressies opdoen uit de geluidsomgeving met aandacht voor enkele kenmerken …

Bekijk pagina »

Natuurklassen

  Doelgroep   5e leerjaar   Duur   5 dagen (tijdens de schooluren)   Periode   3e trimester   Inhoud Variatie aan activiteiten: kris kras door Kiewit de boerderij groententaartjes maken composteren het grote poelavontuur oriënteren kan je leren onkruid bestaat niet handen uit de mouwen bouwen aan de ambertuin … Algemene doelen De lln. …

Bekijk pagina »

Techniekklassen

Doelgroep 3e leerjaar Duur 2 dagen (tijdens de schooluren) Periode 2e trimester Inhoud Bouwen van: windmolen insectenhotel elektrische auto Algemene doelen De leerlingen ervaren dat vele technische realisaties gemaakt zijn uit verschillende       materialen. De leerlingen ontdekken al explorerend en experimenterend op welke natuurkundige   verschijnselen een technische realisatie gebaseerd is. De leerlingen …

Bekijk pagina »

Zooklassen

  Doelgroep   5e leerjaar   Duur   2 dagen (met overnachting)   Periode   eind september   Inhoud inleiding rondleiding (interview met de dieren, …) op onderzoek spel snuiters tocht achter de schermen voederronde verrijk maken en brengen … Algemene doelen De lln. kunnen aan de hand van een grondplan de zoo verkennen De …

Bekijk pagina »

Sportklassen

  Doelgroep   4e leerjaar   Duur   5 dagen (tijdens de schooluren)   Periode   2e trimester   Inhoud Kennismaken met allerlei sporten zoals: rugby bokstechnieken circustechnieken hockey schermen … Doelen De leerlingen hebben kennis van de mogelijkheden die buitenschoolse sporten bieden. De leerlingen worden zich bewust van het juiste gebruik van materiaal. De leerlingen passen spelregels eerlijk toe. De leerlingen tonen ook respect voor anderen die niet zo bekwaam zijn in een bepaald onderdeel. De leerlingen beleven plezier in het kennismaken met verschillende sporten. …  

Bekijk pagina »