«

»

Typelessen L4S

De leerlingen van het vierde leerjaar (juf Sarah) zijn deze maand gestart met de typelessen.

Elke donderdag oefenen ze in de klas en elke week wordt er ook thuis geoefend. Via een speciaal programma leren deze leerlingen vlot en blind typen.