↑ Terug naar Praktische informatie

Inschrijven

Inschrijven voor schooljaar 2020-2021

Inschrijven voor schooljaar 2020-2021 in kleuter- en lagere scholen in Hasselt

Beste ouders,

Schooljaar 2019-2020 is nog maar net begonnen. Toch krijgen we al vragen over de inschrijvingen voor volgend schooljaar. Op dit moment kan je nog niet inschrijven voor 2020-2021. Hoe je dit moet doen, zal wél veranderen.

Voor wie verandert er iets?

Voor elk kind dat je wil inschrijven in een school voor gewoon onderwijs in Hasselt voor het schooljaar 2020-2021. Dit geldt voor alle kinderen die geboren zijn in 2018 en ook voor elk kind dat van school wil veranderen naar een school voor gewoon onderwijs in Hasselt.

Wat verandert er?

Alle kleuter- en lagere scholen van het gewoon onderwijs in Hasselt zullen voor de inschrijvingen voor volgend schooljaar werken met één centraal aanmeldsysteem. Je moet dan eerst aanmelden via de computer, pas daarna kan je gaan inschrijven.

Wat betekent aanmelden?

Je meldt je eerst aan via de computer van 2 tot en met 31 maart 2020. Je vult je gegevens in en kiest de voorkeursscholen voor je kind. Je bent dan aangemeld, maar nog niet ingeschreven. Eind april ontvang je je toewijzing en weet je in welke school je je kind in mei kan inschrijven. Je plaatsje in die school is dan gereserveerd tijdens de maand mei. Ga je niet langs in de school, dan is je toewijzing niet meer geldig! Dus eerst aanmelden, daarna pas inschrijven.

Wat met broertjes, zusjes en kinderen van personeel?

Broers en zussen van kinderen die al op een Hasseltse school zitten, krijgen samen met kinderen van personeelsleden voorrang. Zij kunnen wél op voorhand inschrijven met voorrang. Zij worden geïnformeerd via de scholen.

Wat met het buitengewoon onderwijs?

Voor kinderen die naar school kunnen in het buitengewoon onderwijs, wordt er aan een andere manier gewerkt om in te schrijven. Op dit moment weten we nog niet hoe dit in Hasselt georganiseerd wordt. Hopelijk is er tegen eind 2019 ook hierover meer duidelijkheid.

Wanneer komt er meer informatie?

Op dit moment zijn nog niet alle details bekend. Het systeem wordt in deze periode voorbereid.

Tegen eind 2019 kunnen we meer informatie geven, via deze website en verschillende andere kanalen. Elk kind dat in Hasselt woont en geboren is in 2018, krijgt in december/januari thuis ook een brief met informatie over het nieuwe systeem. Heb je op dit moment toch al vragen of zorgen, contacteer ons gerust!

Waarom deze verandering?

Sommige scholen willen het aantal kinderen per klas/in de school begrenzen of hebben niet voldoende plaats om meer kinderen op te vangen. De nieuwe wetgeving verplicht deze scholen om dan te werken met een aanmeldsysteem. Om het voor ouders eenvoudiger te maken en te zorgen dat er maar één systeem is om in te schrijven, beslisten alle scholen in Hasselt om op dezelfde manier centraal aan te melden.

Zijn er dan plaatsen tekort in 2020-2021?

Neen, alle kinderen die een plaats zoeken, kunnen een plaats vinden in één van de Hasseltse scholen. Enkele scholen kunnen vollopen, maar je hebt sowieso heel wat keuze. Als je genoeg voorkeursscholen aanduidt in het systeem, zal je zeker een plaatsje vinden.

Godsdienstkeuze – zedenleer – vrijstelling

Onze school is een pluralistische school. Bij een eerste inschrijving van een leerplichtige leerling kies je als ouder of je kind een cursus in één van de erkende filosofische of ideologische overtuigingen volgt. Bij het begin van elk nieuw schooljaar kun je deze keuze wijzigen. In dit geval vraag je een formulier bij de directeur en bezorg je hem dit binnen de eerste acht kalenderdagen van september.

Indien je als ouder die op basis van je religieuze of morele overtuiging bezwaren hebt tegen het volgen van één van de aangeboden cursussen erkende filosofische of ideologische overtuiging kan jouw kind op aanvraag bij de directeur een vrijstelling bekomen. De school waakt erover dat de vrijgestelde leerlingen de vrijgekomen lestijden gebruiken voor de studie van hun eigen religie, filosofie of moraal.

Inschrijving onder ontbindende voorwaarde

Een leerling met attest buitengewoon onderwijs, uitgezonderd het attest type 8, kan ingeschreven worden onder de ontbindende voorwaarde van onvoldoende draagkracht binnen het schoolteam. In voorkomend geval zal het schoolteam de onvoldoende draagkracht aantonen na horen van ouders en CLB. Het schoolteam motiveert de beslissing binnen de vier werkdagen na het beëindigen van de periode nodig voor overleg. De leerling heeft tot de dag van de beslissing het statuut van ingeschreven leerling.

Instapdata schooljaar 2019-2020.
Voor elke instapdatum organiseert de school een openklasmoment.

Data: zie website school.

De ouders ontvangen een persoonlijke uitnodiging hiervoor.

Instapdatum
02/09/2019
04/11/2019
06/01/2020
01/02/2020
02/03/2020
20/04/2020
25/05/2020
01/09/2020