Ouderraad

Ouderraad / oudercomité

ANKERS:

 • de ouderraad
 • het oudercomité

De ouderwerking van de Stedelijke Basisschool Kermt omvat twee raden, de ouderraad en het oudercomité. Beide raden worden bestuurd door dezelfde mensen.

De ouderraad

De ouderraad is een officieel inspraakorgaan binnen de school. Binnen de ouderraad krijgen de ouders de kans om onderling te overleggen met elkaar, de schoolleiding en het personeel.

De ouderraad behartigt de belangen van de ouders en de leerlingen. Dit trachten we te doen door:

 • mee te denken over het beleid van de school
 • deel uit te maken van de schoolraad
 • de school te adviseren over bepaalde thema’s
 • onderzoek onder ouders te organiseren
 • lezingen in informatieavonden te organiseren over thema’s die ouders aanbelangen

Het oudercomité

Naast de ouderraad zijn dezelfde mensen vertegenwoordigd in het oudercomité. Het oudercomité organiseert mee de activiteiten die door de school worden georganiseerd.

Het oudercomité organiseert samen met de school:

 • het schoolfeest
 • het jaarlijks carnavalfeest
 • herfstactiviteit / winteractiviteit / …
 • de eindejaarsbarbecue

Met het ingezamelde geld worden ouders en leerlingen financieel ondersteund. Ondermeer door tegemoetkomingen bij school- en studiereizen, culturele activiteiten of de inkleding van de speelplaats. Ook wordt de aankoop van leermiddelen voorzien die niet meteen in het leerplan of de eindtermen zijn opgenomen. Zoals ondermeer ‘betaalbare’ typlessen.

Huishoudelijk reglement

Om een goede werking van de ouderraad en het oudercomité te vrijwaren is er een huishoudelijk reglement uitgewerkt.

De leden

De ouderraad is tweeledig opgebouwd. Het bestuur staat in voor de dagelijkse leiding van de ouderraad. Daarnaast zijn er ook de vrijwilligers die willen helpen op de diverse activiteiten van de ouderraad. Het bestuur Vergaderfrequentie: Eén keer per maand. Voorzitter: Gudrun Hensen, mama van Geike Penningmeester: Kristel Nulens, mama van Tuur & Pixie Sponsoring: Shana …

Bekijk pagina »

Activiteiten

Carnaval Het carnavalsfeest van SBS Kermt is ondertussen een klassieker in Kermt. Na een korte stoet onder politiebegeleiding volgt er een kort slotfeest op de speelplaats. Hot-dogs, drank en taart & koffie voorziet de ouderraad.   Grote feesten Elk jaar organiseert de school een schoolfeest (winter, einde schooljaar,…). De ouderraad helpt deze feesten mee organiseren en …

Bekijk pagina »

Ondersteuning

De ouderraad wil graag de belangen van de ouders verdedigen. Daarom zijn we vertegenwoordigd in de schoolraad én de Dorpsraad Kermt. Op deze manier denken we dat we de belangen van de school en de ouders kunnen verdedigen. Heb je vragen? Mail dan naar orsbs@kermt.be Vertrouwelijke vragen Heb je een vertrouwelijke vraag? Mail dan naar …

Bekijk pagina »

Financieel

Een deel van onze activiteiten brengt geld op. Dit trachten we goed te besteden. Elk jaar wordt een begroting opgesteld op basis van de inkomsten van het vorig jaar. We willen vooral de schoolrekening voor de ouders wat lichter maken door een deel van de kosten van de schoolreis te vergoeden, tussen te komen in …

Bekijk pagina »

Contact

OUDERRAAD / OUDERCOMITE SBS Kermt Diestersteenweg 165 3510 Kermt orsbs@kermt.be orsbscontact@kermt.be (vertrouwelijke mails) Tel. 0494 23 62 77 (voorzitter Gudrun)

Bekijk pagina »

Vacatures

Bestuurslid Als je zin hebt om actief deel uit te maken van de ouderwerking, kan je je kandidaat stellen voor bestuurslid. Vrijwilliger Wil je graag mee helpen tijdens activiteiten? Geef je dan op. Wij brengen je dan op de hoogte van de activiteiten waar we je hulp kunnen gebruiken.    

Bekijk pagina »