↑ Terug naar Visie & Team

Team

Dagelijkse organisatie en ondersteuning

Leerkrachten kleuteronderwijs

Leerkrachten lager onderwijs

Leerkrachten lichamelijke opvoeding

Leerkrachten levensbeschouwelijke vakken

Hulp kleuters

Tante Viv

Middagtoezicht en naschoolse opvang

Onderhoudspersoneel