↑ Terug naar Uitstappen

Techniekklassen

Doelgroep 3e leerjaar
Duur 2 dagen (tijdens de schooluren)
Periode 2e trimester
Inhoud Bouwen van:

 • windmolen
 • insectenhotel
 • elektrische auto
Algemene doelen
 • De leerlingen ervaren dat vele technische realisaties gemaakt zijn uit verschillende       materialen.
 • De leerlingen ontdekken al explorerend en experimenterend op welke natuurkundige   verschijnselen een technische realisatie gebaseerd is.
 • De leerlingen zien in dat elk onderdeel van een eenvoudige technische realisatie een   specifieke functie heeft.
 • De leerlingen onderzoeken hoe het komt dat een door hen gebruikte technische realisatie niet of slecht functioneert.
 • De leerlingen herkennen in concrete ervaringen de stappen van het technisch proces (probleemstelling, ontwerpen, maken, in gebruik nemen, evalueren).
 • De leerlingen gaan vaardig en correct om met materialen en gereedschappen die aan hun leeftijd aangepast zijn.
 • De leerlingen maken technische realisaties in verschillende toepassingsgebieden· van techniek.
 • De leerlingen bepalen aan welke vereisten de technische realisatie die ze willen maken, moet voldoen.
 • De leerlingen genereren ideeën voor een ontwerp van een technische realisatie.
 • De leerlingen tekenen een ruwe schets van de technische realisatie die ze willen maken.
 • De leerlingen geven bij het ontwerpen van de technische realisatie de stappen die ze willen doorlopen, aan (aanwijzen, tekenen, noteren, verwoorden …).
 • De leerlingen kiezen geschikte materialen en gepaste hulpmiddelen voor het maken van een eenvoudige technische realisatie.
 • De leerlingen voeren een eenvoudige werktekening of handleiding stap voor stap uit.
 • De leerlingen stellen vast of het doel werd bereikt met de technische realisatie.
 • De leerlingen controleren of een technische realisatie voldoet aan vooropgestelde behoeften en eisen.
 • De leerlingen gaan na of de gekozen materialen en hulpmiddelen geschikt waren.
 • De leerlingen reflecteren op hun werkwijze en sturen deze eventueel bij.
 • De leerlingen hernemen, indien nodig, één of meerdere stappen bij het doorlopen van het technisch proces.
 • De leerlingen zien het belang in van techniek voor hun dagelijks leven.
 • De leerlingen brengen waardering  op voor technische realisaties.