«

»

Afscheid meester Stijn

Vele jaren hebben we kunnen genieten van de hulp van meester Stijn: eetmomenten bij de kleuters, speelplaatstoezicht bij kleuter en lager, hier en daar eens mee op klasuitstap, present bij de noodopvang, een luisterend oor voor de kinderen, een rustbrenger bij het team… 

Stijn gaat nu een andere uitdaging aan.

De kleuters en de school hebben hem zeer gepast bedankt voor zijn inzet.